กรรไกรนวัตกรรมตัดผลไม้

3080

ไอเดีย “กรรไกรตัดผลไม้” เกิดขึ้นเพราะอยากตอบโจทย์ทุกบ้านที่ปลูกผลไม้และสวนผลไม้ทั่วไป สองนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงคิดค้นประดิษฐ์กรรไกรตัดผลไม้ขึ้นมา โดยใช้วัสดุคือท่อแป็ป กรรไกร ลวด ตาข่าย สวิงและเชือก   ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถช่วยลดการช้ำของผลไม้ขณะเก็บเกี่ยวได้ เนื่องจากไม้สอยผลไม้ทั่วไปต้องใช้แรงกระชาก แต่กรรไกรตัดผลไม้เป็นการตัดให้ผลไม้หลุดลงในสวิง ในอนาคตจะประยุกต์ต่อยอดทางธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงไร่สวนการเกษตรสำหรับผู้ที่เข้ามาชมสวนผลไม้จะได้รับถุงผ้า 1 ใบ ผลิตภัณฑ์ 1 อัน เพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กรรไกรตัดผลไม้ไปตัดผลไม้ภายในสวน ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชาวสวนไทย ได้รับรางวัล “Finalist” งานแข่งขันเวที HK Innovation Challenge @UTCC 2019 ไปชมคลิปกันเลย