กรอ.นัดประชุม 22 ต.ค.แบน 3 สารเคมีอันตราย

842
????????????????????????????????????

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกเลิกใช้ 3 สารเคมีอันตราย คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสว่า เบื้องต้นคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้นัดประชุมวันที่ 22 ต.ค.นี้ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย ฉบับเดิม พ.ศ.2535 จะพิจารณาตามที่หน่วยงานต่างๆ ยื่นเรื่องเข้ามาแล้ว เช่น กรอ. ,กรมปศุสัตว์ , สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอพิจารณากฎหมายลูกที่จะรองรับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฉบับใหม่ พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเรื่องการยกเลิก 3 สาร จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยื่นเรื่องเข้ามา ซึ่งหากยื่นก่อนวันที่ 22 ต.ค. คณะกรรมการฯ พร้อมจะบรรจุในวาระการพิจารณาทันที

ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติเปิดเผยต่อสาธารณชน ช่วงโหวตยกมือให้แบน 3 สารเคมีนั้น โดยปกติที่ประชุมจะเปิดเผยมติจำนวนเสียงของคณะกรรมการที่โหวตอยู่แล้วว่า มีมติเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงมีจำนวนเท่าไร แต่ถ้าจะให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการแต่ละรายว่าใครออกเสียงอย่างไรนั้น ต้องมีการหารือในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่า ยินยอมให้เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะหรือไม่ เพราะถือเป็นเรื่องสิทธิเฉพาะบุคคล หากคณะกรรมการยินดี ก็พร้อมที่จะเปิดเผยรายชื่อได้

อย่างไรก็ตามกรณีที่มีเกษตรกรบางกลุ่ม เตรียมยื่นเรื่องศาลปกครองเพื่อคุ้มครองฉุกเฉินในการยกเลิก 3 สารนั้น เรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าศาลปกครองมีคำสั่งออกมาอย่างไร หลังจากนั้นทางคณะกรรมการฯจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

”ผมไม่รู้สึกหนักใจอะไร เพราะทุกอย่างเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายฯ ถ้าภายในวันที่ 22 ต.ค.นี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่เสนอเรื่องมา ก็จะไม่สามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้ แต่ทางคณะกรรมฯ ก็สามารถเรียกประชุมใหม่ได้ภายในเดือนต.ค.ได้เช่นกัน โดยให้คณะกรรมการทั้ง 29 รายมีความพร้อมร่วมกัน แต่ถ้าส่งมาหลังวันที่ 27 ต.ค. พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ จะเปลี่ยนประธานเป็น รมว.อุตสาหกรรม มีคณะกรรมการ 27 ราย” นายประกอบ กล่าว