กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต สบช่องเปิดตัวDigital Remote Selling

760

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเปิดตัวการขายประกันรูปแบบใหม่ “Digital Remote Selling” เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และตัวแทนประกันชีวิต ในการซื้อ-ขาย อนุมัติแบบประกันโดยไม่ต้องพบกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการขายประกันรูปแบบใหม่นี้ได้เสริมสร้างความมั่นใจ เพิ่มเติมความสะดวกให้กับลูกค้า และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในทุกกระบวนการ

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความต้องการด้านประกันชีวิต และประกันสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นแบบไอเฮลท์ตี้ และเฟลคซี่เฮลท์ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเรื่องการเว้นระยะห่างหรือ Social Distancing บริษัทฯ จึงนำเสนอทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันของบริษัทฯ ในสองช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นผ่านการซื้อแบบ Face to Face หรือ Non Digital Face to Face เพื่อสอดรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน  นอกจากนั้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกนโยบายในเรื่องการขายประกันเฉพาะกิจ Digital Face to Face บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะปฎิบัติตามทันที โดยบริษัทฯ มีการใช้แอปพลิเคชั่น “แอดไวเซอร์โซน (Advisor Zone)” ที่ฝ่ายขายได้ใช้งานเพื่อส่งเอกสารผ่านระบบดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2560  และได้พัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อรองรับการซื้อขายประกันโดยผ่านระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบาย และสนองตอบความต้องการของลูกค้าผ่านการขายแบบ Digital Remote Selling และผ่านวิธีการขายแบบดั้งเดิม โดยฝ่ายขายสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ”

การขายประกันชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Digital Remote Selling” นี้ เป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผ่านแอปพลิเคชัน “แอดไวเซอร์โซน (Advisor Zone)” โดยเครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการกรอก และนำส่งใบคำขอผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์ และการชำระเงินผ่านระบบ พร้อมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่มีระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลแบบเดิม พร้อมอนุมัติใบคำขอได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

ทั้งนี้ การขายรูปแบบ “Digital Remote Selling” ตัวแทนจะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า พร้อมจัดส่งเอกสารใบคำขอเอาประกันชีวิต และเอกสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางแอปพลิเคชัน Advisor Zone และลูกค้านำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และภาพถ่ายเชลฟี่ (ยืนยันตัวตน) เพื่อให้ตัวแทนนำส่งเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Advisor Zone โดยบริษัทฯจะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยัน และดำเนินการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ต่อไป