กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “I HEALTHY “

918

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันการดูแลสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID -19) ที่ส่งผลกระทบทั้งในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ และมองหาประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากภาพรวมของธุรกิจประกันสุขภาพที่เติบโตขึ้น 7.9% ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ประกอบกับกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการมีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการแบบ ไอเฮลท์ตี้” ล่าสุด ได้ออกภาพยนตร์โฆษณา “ไอเฮลท์ตี้(iHealthy)” ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายของคนฉลาดเลือก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกคุณก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ ที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ใส่ใจสุขภาพ และมีการวางแผนชีวิตที่ดี

            นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า กล่าวว่า “ภาพยนตร์โฆษณา ไอเฮลท์ตี้ ชุดนี้ เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 25 – 45 ปี ความยาว 30 และ15 วินาที ซึ่งจะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เอาใจใส่ในสุขภาพ และเชื่อมั่นในการวางแผนชีวิตที่ดี โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อโฆษณานอกสถานที่ทั่วประเทศ (Out of Home Media) สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละคร ก้อย-รัชวิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิต ที่ทุกวันสามารถพบเจอกับเหตุการณ์การเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา แต่โชคดีที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพราะก้อยได้เลือกแบบประกัน “ไอเฮลท์ตี้(iHealthy)” ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีสะดุด ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงการทำเคมีบำบัด การฉายรังสีสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนการล้างไต และการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก โดยอายุรับประกันเริ่มตั้งแต่ 16 – 80 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี โดยมีหลากหลายแผนให้ลูกค้าได้เลือกได้แก่ 1. แผนสมาร์ท มอบผลประโยชน์สูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี 2. แผนซิลเวอร์ มอบผลประโยชน์สูงสุด 6 ล้านบาทต่อปี 3.แผนโกลด์มอบผลประโยชน์สูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี 4. แผนไดมอนด์ มอบผลประโยชน์สูงสุด 70 ล้านบาทต่อปี และ 5. แผนแพลทินัม มอบผลประโยชน์สูงสุด 100 ล้านบาทต่อปีและค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำมาใช้หักลดหย่อนภาษี แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ตามประกาศกรมสรรพากรด้วย

            นอกจากการบริการด้านสุขภาพร่างกายแล้วนั้น กลุ่มแอกซ่ายังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิต ใจโดยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) ให้กับพนักงานผ่านโครงการ Health & Well Being เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำ และให้ความสำคัญทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยบริการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอด และมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการอีกมากมายในปี2564 เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพอย่างครบวงจร และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มหรือเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้หญิง เป็นต้น และเพื่อสื่อสารให้เห็นว่า กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จะเป็นเพื่อนคู่คิดกับลูกค้า เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น และสนับสนุนลูกค้าตลอดไป