กลยุทธ์เจาะตลาด 5 มณฑลของจีน

2762

สำนักงานส่งเสริมระหว่างประเทศ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นสำนักงานใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ดูแลพื้นที่ 5 มณฑลประกอบด้วยมณฑลซานตง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองชิงต่าว เป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน มณฑลเหอเป่ยตั้งอยู่ทางภาคเหนือของจีน และอีก 3 มณฑลคือมณฑลจี๋หลิน มณฑลเหลียวหนิง และ มณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน แนะโอกาสการค้าของนักธุรกิจไทยกับการเจาะตลาด 5 มณฑลดังกล่าวของจีน

ผอ.สำนักงานส่งเสริมระหว่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว เล่าว่า สำนักงานแห่งนี้ถือเป็นสำนักงานน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี 2559 เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของประเทศจีน โดยทางสำนักงานจะดูแลทั้งหมด 5 มณฑลคือมณฑลชานตง มณฑลเหอเป่ย มณฑลจี๋หลิน มณฑลเหลียวหนิง และ มณฑลเฮยหลงเจียง รวมทั้งมหานครเทียนจินด้วย

“ปัจจุบันเมืองชิงต่าว มณฑลซานตง อาจยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการไทยมากนัก เนื่องจากตั้งอยู่ทางภาคเหนือของจีน ที่ผ่านมาเราส่งออกยางพาราธรรมชาติไปยังมณฑลซานตงมูลค่าประมาณ 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ถ้ารวมมูลค่าการค้าไทยกับมณฑลซานตงประมาณ 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี จึงนับว่าเป็นตลาดสำคัญแห่งหนึ่ง แต่สินค้าที่ส่งไปยังเป็นวัตถุดิบที่ซัพพลายให้กับอุตสาหกรรมหนัก เพราะตรงนั้นเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมหนัก แต่จริงๆแล้วสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไม่ว่าจะเป็นอาหาร ธุรกิจบริการร้านอาหาร สปา ของใช้ สินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ ก็เป็นที่นิยม ถือเป็นตลาดที่ยังมีโอกาสและช่องว่างอีกมาก” ผอ.สำนักงานส่งเสริมระหว่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว

ผอ.สำนักงานส่งเสริมระหว่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคในจีนทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีความแตกต่างจากผู้บริโภคทางภาคใต้ เพราะนักธุรกิจจีนในภาคเหนือจะคุ้นเคยกับการทำการค้ากับญี่ปุ่นแลเกาหลีใต้มาก่อน จึงคุ้นเคยกับสินค้าของญี่ปุ่นและเกาหลี ผู้ประกอบการไทยที่จะไปบุกตลาดโซนนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้ามากกว่าราคา

“ปกติมลฑลซานตงจะเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ เช่น ยางพารา มันเส้น แต่ในส่วนที่เราเก่งเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคก็สามารถนำเข้าไปได้อีกมาก เช่น อาหาร ผลไม้ จากกิจกรรมที่ผ่านมาของสำนักงานฯที่จัดแนะนำผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้ามณฑลซานตงก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากผู้นำเข้าทางในมณฑลซานตงรู้จักผู้ส่งออกไทยค่อนข้างน้อย ซึ่งปีที่ผ่านมาเราก็ได้จัดคณะผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากมณฑลซานตงพบปะกับผู้ส่งออกไทย”

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเจาะตลาด 5 มณฑลดังกล่าวสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองชิงต่าว ตั้งอยู่ที่อาคารโรงแรมแชงกรีล่า เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับมณฑลซานตงและมณฑลอื่นๆในภาคเหนือและภาคอีสานของจีนได้

 

มณฑลเฮยหลงเจียง : สินค้านำเข้าจากไทย แผ่นยางแห้งผสมคาร์บอนหรือซิลิกาคอมโพสิต                         แป้งมันสำปะหลัง เอทิลีน ข้าวสาร

มณฑลจี๋หลิน : สินค้านำเข้าจากไทย ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์      อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา

มณฑลเหลียวหนิง : สินค้านำเข้าจากไทย เครื่องจักรและส่วนประกอบ น้ำมันปิโตรเลียม แป้งมันสำปะหลัง ผลไม้สด ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา พลาสติก ไม้ ผลิตภัณฑ์หนัง เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า