ขนส่งจังหวัดลพบุรีจัดประชุมโรงเรียนสอนขับรถ

1006

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มวิชาการขนส่ง จัดประชุมโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจโรงเรียนสอนขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี