ขนส่งจังหวัดลพบุรีตรวจสอบความพร้อมโรงเรียนสอนขับรถยนต์ในพื้นที่

845

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. น.ส.กัญญา  นิยมบุรณะ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับขี่รถ น.ส.ทัศนีย์ ถึงหมื่นไวย นักวิชาการชำนาญการ  พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีออกตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดให้บริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในเขตจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรม เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สำหรับการการดำเนินการโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย.2563 ซึ่งพบว่ามีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเช่นกัน