คปภ.โชว์เทคโนโลยีประกันภัยตอบโจทย์โลกยุคใหม่

1269

คปภ.ชี้ช่องธุรกิจประกันภัยเสริมเขี้ยวเล็บด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยี ผ่านงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 กับการพลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย “Health Insurance without Boundaries : InsurTech Connect” มางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียว เรื่องประกันภัย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562” Thailand Insurance Expo 2019 ภายใต้ธีม “Health Insurance without Boundaries : InsurTech Connect พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” และ“พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) ณ ห้องฟีนิกซ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27–29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในตอนหนึ่งว่า อนาคตของธุรกิจประกันภัยจะขึ้นอยู่กับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการประกันภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และราคาที่จับต้องได้ จึงอยากให้ภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจนี้ ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มากที่สุด และเอามาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ระดับผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้ บางครั้งผู้บริโภคก็อาจไม่ทราบความต้องการของตัวเอง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของธุรกิจประกันภัยที่จะหานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไปนำเสนอ  ซึ่งหากมีการนำการประกันภัยและเทคโนโลยีมาผนวกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น  การเอาความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยไปเชื่อมกับข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ wearable device ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวสุขภาพ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันการยกระดับการประกันสุขภาพ ถือเป็นอีกมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการ ระบบสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ประชากรไทยสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องเร่งดำเนินการยกระดับการประกันสุขภาพ ให้เข้ามาเป็นส่วนต่อยอดของระบบสวัสดิการในปัจจุบัน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลและให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการทำประกันสุขภาพของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ธุรกิจประกันภัยต้องบูรณาการร่วมมือกัน เพื่อให้การประกันสุขภาพเข้าไปมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนระดับฐานราก ซึ่งที่ผ่านมาต้องขอชื่นชม สำนักงาน คปภ. ที่ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยในการพัฒนากรมธรรม์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยมากยิ่งขึ้น

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเห็นได้จากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานวันแรกทั้งในส่วนของพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยและพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น บริเวณห้องฟินิกซ์และบริเวณฮอลล์ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ออกบูธของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เป็นไปอย่างคึกคัก และในโอกาสที่เปิดกิจกรรมวิชาการจึงได้บรรยายภายใต้หัวข้อ “Health Insurance Reformation and RegTech Rising” โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกมิติ และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มาแรงไม่แพ้เทคโนโลยีอื่นๆ คือ “Health Tech” ที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของการให้บริการด้านการแพทย์และบริการสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Database ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลการรักษา ตลอดจน Wearable device ที่ช่วยบันทึกติดตามข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่ จึงจำเป็นที่จะต้องลงทุนในเทคโนโลยี และขอย้ำว่าธุรกิจประกันภัยจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ Robotics และ Artificial Intelligence หรือ AI มีความน่าสนใจอย่างมาก เพราะสามารถประยุกต์ใช้งานในธุรกิจประกันภัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้หลายๆ ส่วนใน Value Chain ตั้งแต่ Underwriting ไปจนถึง Claim Settlement อาทิ การเปลี่ยนแนวคิดการบริการจาก Services-through-labor เป็น Services-through-Software ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคน โดยเฉพาะขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ เช่น การส่งเอกสาร การรับเรื่องเคลม และการจ่ายสินไหม ซึ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่อยู่เดิมจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบเพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้น อีกทั้ง Robotics และ AI ยังส่งเสริมแนวคิดการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากข้อมูลของลูกค้าจะถูกนำมาวิเคราะห์ก่อนนำไปพิจารณาเงื่อนไขที่ตรงความต้องการ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึง Big Data และ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารับประกันและคำนวณเบี้ยประกัน ด้วยการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า และคัดกรองข้อมูลที่จำเป็นประกอบคำนวณค่าเบี้ยประกันและพิจารณารับประกันภัย นอกจากนี้ AI ยังช่วยสร้าง Customer Experience ที่ดีอีกด้วย

“ท่ามกลางโอกาสยังมีความท้าทายสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะการประกันสุขภาพ Data-driven คือหัวใจของการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการขับเคลื่อนจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้มากขึ้น สามารถคัดกรองแต่ข้อมูลที่จำเป็นและนำไปประมวลผลเพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับประกันและคำนวณเบี้ยประกัน และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยสามารถแปลง Big data ให้กลายเป็น Meaningful Small data… Small but meaningful ที่ทำให้บริษัทประกันภัยเข้าใจและเข้าถึงความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าได้อย่างแท้จริง”

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในขณะนี้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องเผชิญกับบททดสอบใหม่ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงิน สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล จึงจำเป็นต้องเดินหน้า Transform สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และทำให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการส่งเสริมและการกำกับอย่างสมดุล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างแท้จริง โดยหลักการในการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. คือ กำกับดูแลเท่าที่จำเป็นและมีนโยบายในการส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยในลักษณะ proactive โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยใหม่ๆ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยเป็นสำคัญ