จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

2935

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาระบบ e-Filing เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียน ซึ่งครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ ให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบดังกล่าวได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ในการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนแบบรวมศูนย์กลาง (e-Authentication) โดยเป็นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับรหัสในการเข้าสู่ระบบ e-Filing จากนั้นจึงจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกประเภท และยื่นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารกลับมาที่กรมฯซึ่งแตกต่างจากแบบเดิมที่ต้องสมัครใช้บริการแยกทีละประเภท ถือเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินการและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการระบบดังกล่าวยังสามารถเรียกดูข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนในการดำเนินการทั้งหมดได้ และสามารถติดตามสถานะของการดำเนินการว่าอยู่ในขั้นตอนใด อีกทั้งยังเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เคาน์เตอร์ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยกรมฯ ได้กำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาเอกสารดิจิทัลและความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ”