ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี เปิดตัว ไมโครชิพอัจฉริยะด้านการแพทย์

1261

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมออกแบบและผลิตไมโครชิพอัจฉริยะ สำหรับอุปกรณ์ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบ่งชี้อัตลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็น 1 ใน 9 ผู้ประกอบการไทยได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Medical Device Development Expo (MEDIX OSAKA 2020) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นงานอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น นับว่าเป็นเวทีในการเชื่อมโยงและนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์อย่างครบวงจร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Medical Japan Expo 2020 OSAKA งานแสดงสินค้านวัตกรรมทางการแพทย์และผู้สูงอายุที่ทันสมัย โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำ 950 รายเข้าร่วมงานดังกล่าว

โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมไมโครชิพอัจฉริยะ RFID สำหรับธุรกิจด้านสุขภาพ (Smart Healthcare)  ที่สามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลการรักษาและติดตามตำแหน่งผู้ป่วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและการให้บริการที่ดีขึ้นทำให้ทั้งแพทย์และผู้ป่วย สามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นมีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ถึงคุณภาพ อาทิ  Blockchain Card  ซึ่งเป็นบัตรที่ช่วยบันทึกและแชร์ข้อมูลที่เป็นประวัติของผู้ป่วยในการให้ข้อมูลกับทางโรงพยาบาล และสะดวกในการรักษากรณีที่โยกย้ายการรักษาไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัว  และสายรัดข้อมือผู้ป่วย (Patient Wristband) ที่สามารถยืนยันสถานะการรักษา และติดตามขั้นตอนการตรวจรักษาตั้งแต่เข้ามาลงทะเบียนจนกระทั่งเดินทางกลับบ้าน

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมไมโครชิพอัจฉริยะ RFID ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำไปใช้ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจเลือดที่ถูกต้อง โดยใช้ติดกับเครื่องมือติดตามหลอดตรวจเลือดตัวอย่าง อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำหน้าที่บันทึกขั้นตอนตั้งแต่การลงทะเบียนหลอดเลือดให้ตรงกับผู้ตรวจ และยืนยันสถานะการจัดเก็บเลือดตามคำสั่งแพทย์ อีกทั้งยังติดตามสถานะการตรวจเลือดจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งยืนยันสถานะกับทางบุคลากรการแพทย์เพื่อจัดเก็บผล และบันทึกส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ระบุเป็นแพทย์ประจำตัวได้ในลำดับต่อไป นอกจากนี้การเพิ่มอุปกรณ์ติดตามที่หลอดเลือดตัวอย่างนี้ จะยังช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บผลการทดลองต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและลดขั้นตอนเวลาการรอคอยของผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลได้อีกด้วย

“ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดการแพทย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งอัตราประชากรสูงอายุที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวและการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกดูแลผู้สูงอายุ แนวโน้มนี้นำไปสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ได้ง่ายขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องและตอบโจทย์กับกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดการตอบรับที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ ที่จะช่วยเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่ถูกพัฒนาจากบริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เอง ” นายมานพ กล่าว

 

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกและรายเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วงจรรวมอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวิจัย พัฒนา ผลิตไมโครชิพ ส่งทดสอบ ทำการตลาดและจัดจำหน่ายเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำในซิลิคอนวัลเลย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Silicon Valley) บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าด้วยการนำเสนอคุณสมบัติที่แตกต่าง อาทิ ไมโครชิพสำหรับอุปกรณ์ระบุรหัสประจำตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ (RFID Animal Identification), ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกอาคาร (Access control), ไมโครชิพที่ใช้ในดอกกุญแจสำรองและเครื่องอ่านรหัสกุญแจสำรองแบบเข้ารหัสของยานยนต์ (Immobilizer) และ ไมโครชิพในกลุ่มคลื่นความถี่สูงแบบไร้สายในระยะประชิด (NFC) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าในกลุ่มเครื่องตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า กายภาพ และเคมี (Sensor) ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ กลุ่มยุโรป, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์, สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา