ตรวจความพร้อม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

574

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย (คนกลาง) พร้อมด้วย นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (คนที่ 4 จากขวา) และนายประจวบ น้อยอามาตย์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตปทุมวัน (คนที่ 9 จากขวา) เข้าเยี่ยมชมสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อดูความพร้อมสำหรับการจัดงานแบบ “New Normal Service” ภายใต้มาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางกัญญวรรณ ยุกตะนันทน์ ผู้อำนวยการสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ (คนที่ 1 จากขวา) ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของการจัดงานประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ซึ่งจะเริ่มจัดงาน “MITR MARKETPLACE for CU” ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2563 เป็นงานแรก