“นอนวูฟเวน” อุตสาหกรรมสิ่งทอที่น่าจับตามองในปี 2562

876

อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา และมียอดการส่งออกสูงถึง 6.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ไปยังประเทศต่างๆในโซนอาเซียน อเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งคิดเป็น 3% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของการมีห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า (Supply & Value Chain) ที่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำ อย่างการผลิตวัตถุดิบ การย้อม ตกแต่งและพิมพ์ผืนผ้า ไปจนถึงปลายน้ำอย่างการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ รวมไปถึงการสร้างคุณค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมามีส่วนช่วยในกระบวนการต่างๆภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งในปี 2562 นี้ยังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมย่อยภายใต้อุตสาหกรรมสิ่งทอที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากอย่าง ‘นอนวูฟเวน’ (Nonwovens)

นอนวูฟเวน (Nonwovens) เกิดจากผ้าที่ขึ้นรูปจากเส้นใยโดยตรงที่ไม่ได้มีการถักหรือทอ ทำให้ลดระยะเวลากระบวนการผลิตให้สั้นลง สามารถทำการผลิตได้ในปริมาณมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสิ่งทอทั่วไป ทั้งยังช่วยลดต้นทุนทางการผลิตให้ต่ำลง จึงเหมาะที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ประกอบกับคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกันไฟ ต่อต้านเชื้อแบคที่เรียได้ ทำให้นิยมใช้นอนวูฟเวนในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยนำมาเป็นวัสดุสำหรับเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดแพทย์ หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ผ้าอ้อมเด็กหรือผู้ใหญ่ ผ้าอนามัยสำหรับสตรี แล้วมีการใช้งานเป็นอย่างมากในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็มีการใช้งานนอนวูฟเวนอย่างแพร่หลายเช่นกัน ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการประยุกต์ใช้นอนวูฟเวน มากยิ่งขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกนอนวูฟเวนไปยังต่างประเทศต่างๆ โดยมีการส่งออกอยู่ที่ 8,000 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังมีความต้องการทางการลงทุนในกลุ่มนอนวูฟเวน จากทั้งในประเทศไทยและอาเซียนอย่างประเทศอินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เป็นต้น และยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลของประเทศไทยในแง่ของการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกลุ่มธุรกิจนอนวูฟเวนเป็นเวลา 3 ปี พร้อมกับการยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษี และการสนับสนุนเชิงให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอลักษณะพิเศษ

เพื่อเป็นการตอบรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มนอนวูฟเวน ทำให้ประเทศไทยได้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่สำหรับจัดงาน ANDTEX 2019 งานแสดงสินค้าและการประชุมผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนและเทคโนโลยีสุขอนามัยประเภทใช้แล้วทิ้ง ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมในกลุ่มอุตสาหกรรมมุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 150 รายจาก 13 ประเทศ โดยงาน ANDTEX 2019 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค