นักวิชาการไทยคว้า Best Chairman Award

1203

ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นอาจารย์ประจำของวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ ICISSPAHA 2018 : 20th International Conference in Interdisciplinary Social Studies, Philosophy, Anthropology, History and Archaeology, Paris, France February 19-20, 2018 และได้รับการโหวตจาก ISC Conference ให้ได้รับรางวัล  Best Chairman Award เนื่องจากมีผลงานการเป็น Chairman โดยทำหน้าที่ Peer Review จากการอ่านและแสดงความคิดเห็นบทความวิจัยของนักวิจัยนานาชาติ อีกทั้งผลงานการตรวจงานวิจัยของนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมงานวิจัยระดับนานาชาติ

ดร.กวินกล่าวอีกว่า จากการทำงานร่วมกับนักวิจัยระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง พบว่างานวิจัยยุคใหม่มีเรื่องราวที่ก้าวล้ำไปไกลมาก ขณะที่การแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างมาก เนื่องจากการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่ง นอกจากจะต้องตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติที่ผู้บริโภคไม่อาจปฏิเสธได้ ซึ่งการจะผลิตสินค้าดังกล่าวได้ ต้องใช้การวิจัยเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน

ด้านนายเจมส์ เอ.เนลสัน ประธานใหญ่ ISC Conference กล่าวว่า ผศ.ดร.กวินเป็นทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ ที่มีความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทความวิจัยและงานประชุมวิจัยทั่วภาคพื้นยุโรปและอเมริกา จึงเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว

ที่มา : creativeecon.asia