นำร่องแอพฯระบบแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ ลดปัญหารถติด

896

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศทิศทางนโยบายการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยและส่งเสริมการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ Application กลาง ซึ่งทาง คปภ. พัฒนาขึ้นนี้จะเป็น Application กลางที่บริษัทประกันภัยทุกแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยที่ไม่ได้กระทบถึงระบบของบริษัทประกันภัยบางแห่งที่มีอยู่แล้ว แต่จะเป็น Application เสริมเพื่อช่วยเชื่อมกับระบบการแจ้งเคลมของบริษัทประกันภัย กับ Application ‘Police I lert u’ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะมีการเพิ่มฟังชั่นให้สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยได้ด้วย สำหรับเป้าหมายการพัฒนา Application ในการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ในครั้งนี้ นับเป็นโครงการนำร่องที่นำ Application ด้านการประกันภัยมาช่วยตอบสนองนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีมาตรการช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุสามารถแจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุให้กับบริษัทประกันภัยและตำรวจจราจรได้ในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้ในอนาคตยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการสำรวจภัยของบริษัทประกันภัยลงได้ ในการนี้ทุกฝ่ายที่มาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในวันนี้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า Application ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งทีมงานเพื่อพิจารณารายละเอียดความสมบูรณ์ของการใช้งาน Application รวมถึงออกคำสั่งหรือระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการใช้งาน Application   ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ จะมีงานเปิดตัวก่อนให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ เพื่อจะได้เป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562