บ้านห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน คว้ารางวัล หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยมอันดับ 1

1796

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ททท. จัดงานประกาศรางวัลและพิธีพระราชทานรางวัลโครงการสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลให้กับชุมชนที่ชนะการประกวดรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท หรือ Thailand Rural Tourism Award 2020 จำนวน 15 ชุมชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ( Thailand Rural Tourism Award ) ถือเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ทรงคุณค่า มีความสำคัญในแวดวงการท่องเที่ยวของไทย สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน รางวัลนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมของชุมชนท่องเที่ยว วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ธรรมชาติอันงดงาม และความโดดเด่นของชนบทไทยที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน

ผลการประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  (Best Agro Tourism 2020)ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กาแฟและผ้าทอขนแกะ มรดกทางปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยห้อม หนึ่งในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ที่นำเอาวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สร้างผลผลิตสู่กำไร กลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอทอป 5 ดาว และนวัตกรรมชุมชนที่ไม่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะ สินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่น เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของกาแฟห้วยห้อม ชมการเลี้ยงแกะตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และกระบวนการทำผ้าทอขนแกะ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ามกลางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อันดับ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (Best Agro Tourism 2020) ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอวังน้ำเขียวที่หลากหลายผ่านผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ แปลงสาธิตพืชผักและผลไม้แบบผสมผสานที่มีผลผลิตสลับสับเปลี่ยนออกมาในแต่ละฤดูกาล ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบของการเยี่ยมชมแปลงปลูกผลิตผักอินทรีย์ ผักเมืองหนาว ไม้ผลนานาพันธุ์ การผลิตและการแปรรูปเห็ดหอม แปลงกาแฟอาราบิกาและกาแฟโรบัสตา สวนหม่อนหรือมัลเบอร์รี แปลงองุ่น อิ่มอร่อยไปกับผลผลิตการเกษตรต่าง ๆ ของชุมชน และสนุกกับการเก็บผักในแปลงผักอินทรีย์ กิจกรรม Cooking Class และทำอาหารพื้นบ้านสไตล์ Vegan 

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม อันดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  (Best Agro Tourism 2020) ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะแก่การเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนที่ควรค่าต่อการได้มาสัมผัส ทั้งวิถีการดำนาและผ้าคราม ประตูสู่การทำความเข้าใจความอุดมสมบูรณ์ในแบบฉบับของแผ่นดินอีสาน ณ หมู่บ้านเคียงคู่เทือกเขาภูพาน ที่คงความเรียบง่ายและดั้งเดิม แต่นำพาไปพบคุณค่าสำคัญของการใช้ชีวิต ไปนาดูควาย ชมต้นฝ้าย แลต้นคราม สัมผัสวิถีชีวิตชนบท สะท้อนภาพนิยามแห่งชุมชนบ้านหนองส่านที่ว่า…ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม ได้อย่างชัดเจน

ทั้ง 3 ชุมชนเจ้าของรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน สนใจติดต่อได้ที่ https://www.trtaward.com/