ประกันภัย สปป.ลาว ศึกษาดูงานบริษัท กลางฯ

836

คุณนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Holady Valarath,LIA President and Lao Insurance Association (LIA) Board Members และคณะผู้บริหาร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ณ ห้องประชุมบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท