ผู้หญิงไทยกว่า 70% รู้สึกเสี่ยงทางการเงิน จากการระบาดของไวรัสโควิด-19

862

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เผยผลสำรวจออนไลน์* “ผู้หญิงไทยกว่า 70% รู้สึกเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางการเงิน จากการระบาดของไวรัสโควิด-19”

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เผยผลสำรวจออนไลน์จากกลุ่มแอกซ่า พบว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด-19  ผู้หญิงไทยกว่า 70% รู้สึกว่าตนมีความเสี่ยงทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกำลังซื้อ และความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะความยากจน หรือความไม่แน่นอนทางการเงิน โดยการสำรวจดังกล่าวเป็นมาจากกลุ่มผู้หญิงไทย จำนวน 1,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 55 ปี ทั่วประเทศ ซึ่งการสำรวจครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นใน 8 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน อังกฤษ เม็กซิโก ไนจีเรีย และประเทศไทย โดยเป็นการสำรวจภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อผู้หญิง” ทั้งนี้ผลของการสำรวจได้สะท้อนถึงภาวะทางด้านจิตใจของผู้หญิงในแต่ละประเทศ

นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  เปิดเผยว่า “จากการสำรวจเรื่องดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประชากรทั้งด้านเศรษฐกิจ และสภาวะของจิตใจที่ต้องเผชิญกับวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบรวมถึงประเทศไทย โดยผู้หญิงไทยส่วนใหญ่สูญเสียรายได้ และกำลังซื้อลดลงในช่วงที่มีการแพร่ระบาด คิดเป็น 65% อีกทั้งยังต้องนำเงินเก็บสะสมมาใช้จ่าย 59% โดยทุกวันนี้การระบาดของโรค ยังคงทำให้ผู้หญิงต้องดิ้นรนกับปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเครียด และความเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวันถึง 65% นอกจากนั้นผู้หญิงไทยจำนวน 62% ตระหนักว่ามีความไม่มั่นคงในชีวิต ทั้งสุขภาพและการเงิน อีกทั้งได้รับความคุ้มครองไม่เพียงพอทั้งจากรัฐสวัสดิการ และการจัดการส่วนบุคคล และที่สำคัญการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้หญิงไทยกว่า 70% รู้สึกเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางการเงิน กลัวว่าจะสูญเสียกำลังซื้อ รวมถึงการตกอยู่ในสภาวะความยากจน”

ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อผู้หญิงไทย อีกทั้งเป็นการบ่งชี้ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทางการเงิน และการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใหม่ หรือวิกฤตต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้นหากเรามีการวางแผนทางการเงินที่ดี ย่อมทำให้เราสามารถผ่านทุกวิกฤตได้อย่างราบรื่น และยังช่วยจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยการมีประกันชีวิต ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการวางแผนทางการเงินและสุขภาพที่มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะการวางแผนด้านสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งแบบประกันสุขภาพ “ไอเฮลท์ตี้” ถือเป็นหนึ่งในแบบประกันสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการ รวมทั้งให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมถึง 100 ล้านบาท และบริการเพิ่มเติมอีกครบครัน* ซึ่งจะช่วยคลายความกังวล ทั้งด้านการเงิน และด้านจิตใจ 

“กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบประกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงเวลา เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา ตามนโยบายการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และเป็นเพื่อนคู่คิด พร้อมสนับสนุน อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น และดูแลกันตลอดไป”