“พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” ปฏิวัติวงการตรวจสุขภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ เอไออัจฉริยะ

1058

บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านสุขภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้พัฒนาระบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเอไออัจฉริยะ “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” ครั้งแรกของเมืองไทยกับระบบปฏิบัติการตรวจสุขภาพเฉพาะเจาะจงและแม่นยำกับความเสี่ยงของผู้รับบริการ ช่วยให้การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องง่าย มีความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด กล่าวว่า “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” คือการจัดทำระบบตรวจสุขภาพเอไออัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมซึ่งถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ 1.ตรวจเฉพาะเจาะจง (Personalized) เป็นการใช้อัลกอริทึม (Algorithm) ช่วยเลือกหารายการตรวจสุขภาพที่เหมาะกับความเสี่ยงสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยการกรอกข้อมูลของผู้รับบริการ อาทิ ประวัติครอบครัว ลักษณะงาน ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวัน อาหารที่ชอบ การออกกำลังกาย และโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ เป็นต้น หลังจากนั้นระบบปฏิบัติการจะทำการประมวลผล และเลือกรายการ Check up ที่เหมาะสมและจำเป็นที่สุด  ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องตรวจสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ตรงกับความเสี่ยงของแต่ละคนได้ รวมถึงทำให้การตรวจสุขภาพนั้นเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และสามารถตรวจสุขภาพได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะตรวจมากจนเกินไป หรือน้อยจนเกินไป 2.สะดวก (Convenient) เป็นบริการอำนวยความสะดวกถึงที่พัก ผู้รับบริการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องลางาน ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันและอีเมล์ และ 3.คุ้มค่าและมั่นใจ  (Valuable & Assured) อัลกอริทึมที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยเลือกการตรวจเฉพาะส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้รับบริการ และห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน จึงทำให้ผลตรวจที่ได้รับคุ้มค่าและมั่นใจ ทั้งนี้ปัจจุบันโปรแกรม พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ ได้พัฒนาระบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทแล็ปหรือโรงพยาบาลสามารถใช้ได้เพื่อสร้างมูลค่าให้การตรวจสุขภาพให้ได้ผลที่เฉพาะเจาะจง

ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม​ ศูนย์กลาง​นวัตกรรม​แห่งจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ โครงการ Siam Innovation District กล่าวว่าโครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Siam Innovation District ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมกลางแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) มีแนวทางที่ชัดเจนด้านการเพิ่มพื้นที่สังคมอุดมปัญญา สนับสนุนงานไอเดียสตาร์ทอัพและการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่ง พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดล้ำหน้าของกลุ่มสตาร์ทอัพที่สามารถใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการด้านสุขภาพในปัจจุบัน ระบบนี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการตรวจสุขภาพที่ไม่ครอบคลุมในรายบุคคลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การันตีด้วยรางวัลมากมายจากหลายสถาบัน

นิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่สร้างความภาคภูมิใจและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คนไทยสามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นรูปธรรม โดยการจัดทำระบบตรวจสุขภาพเอไออัจฉริยะที่ทาง TED Fund พิจารณาคัดเลือกให้การสนับสนุนทุนเพื่อลดภาวะความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเล็งเห็นว่าการคิดค้นพัฒนาและประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารชนในภาพรวม

ระบบตรวจสุขภาพเอไอ “พรีม่า เช็ค เอไอ ฟอร์ เช็คอัพ” ได้เริ่มคิดค้นอัลกอริทึมเวอร์ชั่นแรก ในเดือนตุลาคม 2560 และนำไปทดสอบกับผู้รับบริการ ซึ่งพบว่ามีประโยชน์ในการช่วยคัดกรองโรคต่างๆ ได้มากขึ้น โดยพบโรคซิฟิลิสในสตรีที่ไม่มีอาการใดๆ เลย แต่มีความเสี่ยงเรื่องคู่นอนหลายคน และพบภาวะไทรอยด์ต่ำในสตรีอ้วน เป็นต้น ซึ่งการตรวจแพ็กเกจทั่วๆ ไปตามอายุในบุคคลทั้งสองคนนี้จะไม่พบโรคดังกล่าว เมื่อเห็นประโยชน์จึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นเวอร์ชั่นสองในเดือนพฤศจิกายน 2560 และเริ่มให้บริการออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่รายบุคคล รวมถึงการออกตรวจสุขภาพตามบริษัทร่วมกับโรงพยาบาล ในระหว่างนี้ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation district) ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับรางวัลเพื่อนำมาเป็นเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาและทดสอบตลาด  สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการ Prima Check up ได้แล้ววันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.healthsmile.co.th