‘พาณิชย์’ เตรียมออกมาตรการช่วยผลกระทบถูกตัดจีเอสพี

1053
ภาพ : อินเตอร์เน็ต

กระทรวงพาณิชย์ เร่งสำรวจเอกชน ได้รับผลกระทบจากถูกสหรัฐตัดจีเอสพี เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ มุ่งเป้าแก้ไขผลกระทบได้จริง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีที่สหรัฐฯเตรียมตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทยกว่า 500 รายการตั้งแต่เดือน เม.ย.63 ว่า กรมได้ส่งแบบสอบถามไปยังภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อให้ช่วยสอบถามสมาชิกว่า สมาชิกซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทใดที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีสหรัฐตัดสิทธิจีเอสพี และต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออย่างไร เพื่อที่จะช่วยเหลือถูกจุด และมีประสิทธิภาพในการบรรเทาผลกระทบมากที่สุด

ส่วนการหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) เมื่อต้นเดือนธ.ค.62 นั้น ยูเอสทีอาร์ได้ยืนยันว่า สาเหตุของการจะตัดสิทธิครั้งนี้ มาจากกรณีที่ไทยไม่ให้สิทธิแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และขอให้ไทยแก้ไขกฎหมายแรงงานตามประเด็นที่สหรัฐฯเรียกร้อง อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เสร็จแล้ว และได้ส่งให้ไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาแล้ว หากผ่านการพิจารณาจะส่งร่างดังกล่าวมาให้ยูเอสทีอาร์ทันที ซึ่งหากสหรัฐฯต้องการให้แก้ไขอย่างไรอีกหรือไม่ และไทยจะทำตามได้หรือไม่ อยู่ที่กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้ตอบสหรัฐฯ

“เบื้องต้นจากที่ภาคเอกชนตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บอกว่าได้รับผลกระทบน้อย เพราะเสียภาษีเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ก็อาจมีบางสินค้าที่ถูกเก็บภาษีมากขึ้น และอาจได้รับผลกระทบมากที่สุด เช่น เซรามิก รวมถึงผู้ส่งออกรายเล็ก รายน้อย ขณะนี้กรมกำลังรอฟังคำตอบว่า ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบอย่างไรบ้าง เพราะอยากให้มาตรการที่ภาครัฐออกไป มีประโยชน์มากที่สุด” นายกีรติ กล่าว