ภัทรลิสซิ่ง จัดโครงการ “สานฝันปั้นอนาคต” ครั้งที่ 5

865

นางทิพย์สุดา คืนคง รองกรรมการผู้จัดการ  ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร และตัวแทนพนักงาน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “สานฝันปั้นอนาคต” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ในโครงการดังกล่าวได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย โดยมีนางสาวสายกุล ปะนันเป็ง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี