ภัทรลิสซิ่ง..ปรับกลยุทธ์รับยุค New Normal

914

ภัทรลิสซิ่ง ปรับกลยุทธ์ปี 64 ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รุกการบริการและช่องทางการขายเน้นออนไลน์รับยุค New Normal

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง(PL) เปิดเผยทิศทางในการดำเนินงานพร้อมประกาศความมุ่งมั่น ตั้งเป้าหมายที่เติบโตและท้าทาย รวมถึงปรับกลยุทธ์เพิ่มความหลากหลายในทรัพย์สินให้เช่าแบบลิสซิ่ง มองเห็นโอกาสเติบโตเพราะตลาดค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากบริษัทต่างๆยังมีความต้องการใช้ทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจ แต่ต้องโตอย่างระมัดระวังเพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-performing Loan) ในอนาคต

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2564 นี้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง (PL) ให้ความสำคัญกับการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพ และยังมุ่งเน้นการขยายประเภททรัพย์สินให้เช่าแบบลิสซิ่ง ควบคู่ไปกับการพิจารณาเครดิตและความเสี่ยงต่างๆ อย่างระมัดระวัง ซึ่งภัทรลิสซิ่งมีฐานลูกค้าที่ใช้บริการกว่า 1,000 บริษัท โดยมีทรัพย์สินประเภทต่างๆ ในการดูแลกว่า 10,000 Units มีการกระจายความเสี่ยง (diversify) อย่างต่อเนื่องไปยังทรัพย์สินให้เช่าประเภทใหม่ๆ ที่หลากหลายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment) หรือ ทรัพย์สินที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการแข่งขันมากขึ้น

นอกจากนี้ภัทรลิสซิ่งได้ปรับกลยุทธ์ด้านการบริการกับลูกค้า ภายใต้นโยบาย “Customer Centric” ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมพัฒนากระบวนการให้บริการและช่องทางการขายที่หลากหลายทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุค “New Normal” โดยเฉพาะการขายแบบออนไลน์ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์และเลือกใช้บริการของภัทรลิสซิ่งได้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภัทรลิสซิ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการขายและบริการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งขยายช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆอย่างครบถ้วน เพื่อเป็นการส่งมอบบริการให้เหมาะสมและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม

ที่ผ่านมา บมจ.ภัทรลิสซิ่ง (PL) ถือเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ของธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย และยังมีสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease)  ทั้งทรัพย์สินที่หลากหลาย อาทิ รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรต่างๆ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment) เป็นต้น รวมถึงบริการรถเช่าระยะสั้น (ไม่เกิน 1ปี)  และธุรกิจขายรถมือสองสภาพเยี่ยม ซึ่งเป็นกลุ่มรถที่บริษัทฯดูแล และเช็คระยะตามกำหนดตั้งแต่ป้ายแดง ไม่มีอุบัติเหตุหนัก / ไมล์น้อย / และเช็คประวัติได้ทุกคัน ภายใต้แบรนด์ สบายคาร์ by ภัทรลิสซิ่ง

“ดังนั้นถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคยิ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารการเงินมากขึ้น แต่สำหรับลูกค้าของภัทรลิสซิ่งจะหมดกังวลต่อเรื่องค่าใช้จ่ายปลีกย่อยที่มาจากการซื้อรถยนต์  ไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภัย หรือ การต่อทะเบียน เพราะภัทรลิสซิ่งจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ โดยมีค่าเช่ารถยนต์ต่อเดือนคงที่ตลอดอายุสัญญา ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย และประหยัดมากขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ลูกค้าในรูปบริษัทจะได้รับจากการใช้บริการลิสซิ่ง พร้อมทั้งหมดกังวลเรื่องความสะอาด และความปลอดภัย เพราะทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการทำความสะอาดรถยนต์ทุกคันก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ขอให้ผู้บริโภคทุกท่านโปรดมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานการบริการของภัทรลิสซิ่ง” นายพิภพ กล่าว