มอเตอร์ไซค์เพื่อการศึกษา

1010

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 65 คัน ให้กับ 36 วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าประเภทยานยนต์ต่าง ๆ เช่น เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ยานยนต์ทางน้ำ รถกอล์ฟ และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ให้กับตัวสินค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพร้อมที่จะเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ภาคการศึกษา โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนภาคการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน “รถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา” โดยจะส่งมอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 65 คัน มูลค่า 6,044,000 บาท ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์ จำนวน 36 แห่ง

“ทั้งนี้ สอศ. ขอขอบคุณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของครู นักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้านยานยนต์ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้มีความร่วมมือกันดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการอาชีวศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสถานศึกษาที่จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการ และสถานศึกษาที่ได้รับมอบรถจักรยานยนต์ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาขายานยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน” รองเลขาธิการกล่าวปิดท้าย