ม.หอการค้าจับมืออาลีบาบาติวเข้ม SMEs

2142

เทรนเนอร์ไทยชุดแรกที่ได้รับการรับรองจากอาลีบาบา เดินสายติวเข้มผู้ประกอบการไทยค้าขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Alibaba.com

จากความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ลงนามความร่วมมือกับ Alibaba.com เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เพื่อจับมือเป็นศูนย์อบรมอย่างเป็นทางการแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีคณาจารย์มากกว่า 20 คนได้รับการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Alibaba.com อย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญของ Alibaba สำนักงานใหญ่จนสอบผ่านเป็น Certified Trainers เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำการอบรมให้ผู้ประกอบการและนักศึกษามาแล้วกว่า 1,000 คน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนา Exclusive ให้เฉพาะนักธุรกิจที่จะมาออกบูธในงาน THAIFEX 2018 แนะนำการเปิดตลาด B2B online ผ่านทาง Alibaba.com เน้นการขยายเป้าหมายการทำธุรกิจ ปิดการขาย สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง โดยทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เป็น Alibaba certified trainer และ Mr. Felix Z. Alibaba.com country manager of Thailand พร้อมทั้งฟังเรื่องราวประการณ์จริงในการนำพาธุรกิจสร้างรายได้มหาศาลจากการเรียนผ่านอาลีบาบาดอทคอม

ผศ.ดร.ธีริน วาณิชเสนี Chief Business Development Officer, บริษัท อีทัช จำกัด ในเครือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย มีแนวโน้มการใช้ ออนไลน์ เป็นเครื่องมือการตลาดมากขึ้นเป็นลำดับทั้ง ที่ลักษณะเป็น B2B และ B2C แต่มูลค่าของ SMEs ยังมีขนาดต่ำกว่า ธุรกิจขนาดใหญ่อยู่มาก โดยสถานการณ์การค้าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร ของไทย ในช่วง Q1/2561 เปรียบเทียบ Q1/2560 มีการส่งออกโดยรวมลดลงโดยภาพรวม แต่ที่เพิ่มขึ้นก็มีบางชนิดอาทิ ข้าวหอมมะลิ และทุเรียนสด อย่างไรก็ตามตลาดส่งออกที่สำคัญกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศจีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และมาเลเซีย  ที่สำคัญแนวโน้มการใช้เครื่องมือการค้าออนไลน์ เป็นเครื่องมือการตลาดในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นตลาดหลักอย่างประเทศไทย จีน สหรัฐฯ และ ญี่ปุ่น เป็นต้น การจัดงานสัมมนา Exclusive ให้เฉพาะนักธุรกิจที่จะมาออกบูธในงาน THAIFEX 2018 ครั้งนี้ โดยใช้รูปแบบ Training the Trainer โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องทำการสอบกับทางอาลีบาบาให้ผ่านจนได้เป็น Alibaba Certified Trainer และคณาจารย์กลุ่มนี้จะเป็นเทรนเนอร์ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการเหล่านี้มากว่า 10 รุ่น และมีการจัดอบรมทุกเดือน ปัจจุบันมีจำนวนผู้อบรมกว่า 500 คน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSMEs สามารถเจาะตลาดออนไลน์งาน THAIFEX 2018 เข้าถึงผู้บริโภคของประเทศจีนและทั่วโลกได้อย่างดี”