ม.หอการค้าจับมือKBANK ก้าวสู่ Digital Hybrid University

2404

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ UTCC Digital Hybrid Learning System เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และการดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่นำ iTunes U มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก iPad และพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ที่สำคัญยังมีความมุ่งมั่นตอบสนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนาเมืองไทยให้เป็น Smart Cities อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากในรั้วมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะพัฒนาเป็น “Digital Hybrid University” แห่งแรกของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ลบภาพการเรียนแบบเดิมสู่การเรียนรูปแบบใหม่ ที่ใช้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากธนาคารกสิกรไทย พัฒนาเครื่องมือ และแอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักศึกษายุคดิจิทัล

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นดิจิทัลที่ล้ำยุค ใช้เทคโนโลยีสร้างความสะดวกสบาย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ตอกย้ำศักยภาพทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มีอยู่แล้ว โดยธนาคารจะเข้ามาสนับสนุน และร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน ใช้นวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ยกระดับศักยภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่จำกัดเฉพาะแค่ภายในห้องเรียน ตลอดจนเพิ่มความสะดวกให้นักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือ 5 ด้านสำคัญ ได้แก่

 

  1. การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ “Smart Student ID Card” ทั้งในรูปแบบ Physical Student ID Card และ Virtual Student ID Card ทำให้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องพกบัตรนักศึกษาอีกต่อไป พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีระบบต่างๆ ทั้งในส่วน Hardware และ Software ที่จะถูกนำเข้ามาใช้ร่วมกับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่จะเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น ให้นักศึกษาใช้ในการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ ที่ตั้งอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัย ชำระค่าลงทะเบียน ขอ transcript และบริการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  2. การสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ด้วยบริการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด สร้างความสะดวกสบายมากขึ้น
  3. วางระบบการบริการจัดการด้านการเงิน (Cash Management) และระบบการทำธุรกรรมทางการเงินในมหาวิทยาลัย รวมถึงการชำระเงินผ่าน Barcode QR Code และ Cross Bank Bill Payment ทำให้การจ่ายเงินเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย
  4. ร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆให้กับนักศึกษา เช่น โครงการ Student Development Program, K Research, K Expert และ K Capstone เป็นต้น รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลวิจัยของธนาคารกสิกรไทยสำหรับการทำวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
  5. ร่วมพัฒนาระบบการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปวิเคราะห์ และปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นใช้ประโยชน์ในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “การที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับธนาคารกสิกรครั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่  Digital Hybrid University อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเปลี่ยนแปลงระบบในมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาระบบให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เช่น ภายในศูนย์อาหารมีการรณรงค์พร้อมมีโปรโมชั่นให้นักศึกษาใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในการสแกนบาร์โค้ดเพื่อชำระค่าอาหารแทนการใช้เงินสด อีกทั้ง ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นหลากหลาย เช่น สามารถระบุและค้นหาสถานที่สำคัญต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยใช้ Location- Based Technology ด้านการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้ และมีระบบการแจ้งเตือนตารางเรียนและตารางสอบทางสมาร์ทโฟนของนักศึกษา และการติดต่อสำนักทะเบียนจะง่ายขึ้น เพราะแอปพลิเคชั่นรวมระบบแบบครบวงจร เหมือนเป็น All-in-one service สามารถรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”