‘รัฐอัสสัม’ ดินแดน ‘ไทยอาหม’ กับโอกาสของนักธุรกิจไทย (คลิป)

2251

รัฐอัสสัม เป็น 1 ใน 7 รัฐสำคัญที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ติดกับเมียนมา ซึ่งรัฐอัสสัมนี้มีความผูกพันกับคนไทยมาก คนรุ่นเก่าในเมืองนี้บางคนยังพูดภาษาไทยได้ เพราะพ่อแม่สอนให้พูดภาษาไทย เหตุผลที่คนในรัฐนี้มีความผูกพันกับคนไทยเนื่องจากกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกก่อตั้งรัฐนี้ก็คือกลุ่มชาวไทยอาหม ซึ่งอพยพไปจากทางตอนเหนือของเมียนมา และ เสือ กา ฟ้า หรือ สุ กา ฟ้า เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองนี้

ธราดล ทองเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย แนะนำว่าถ้านักธุรกิจไทยสนค้าทำการค้ากับอินเดีย นี่คือหนึ่งในรัฐที่น่าทำการค้าด้วยอย่างยิ่ง (คลิป)

ที่มา : creativeecon.asia