สถาบันอาหาร ชวนดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ที่ญี่ปุ่น

1212

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจอาหารใหม่  เข้าร่วมกิจกรรม Study Visit – Enterprise Excellence Through Innovation to “Medicare Food 2019 @ Japan” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารใหม่ พร้อมให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก  เพื่อเรียนรู้จากสถานที่จริง สร้างประสบการณ์จริงจากต้นแบบประเทศญี่ปุ่น และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจภายหลังจากการ study visit ระหว่างวันที่ 22 – 27 ม.ค. 2562 และ 9 ก.พ. 2562

ผู้สนใจสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม โทร. 086 810 2546, 061 669 9811  อีเมล pinyapat@nfi.or.th, kwanjit@nfi.or.th หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.nfi.or.th และ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ : nfi smartclub