สมาคมประวินาศภัยไทย จัดฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ

486
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย จัดกิจกรรมฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน) ให้กับพนักงานของบริษัทสมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เย็นจิต สิงหะพันธุ (ครูนุช) ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนโยคะ 15 ปี จากสถาบันการฝึกสอนโยคะ ประเทศอินเดีย มาเป็นผู้ฝึกสอน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย