สุจิตรา โลเฮีย รับรางวัล Tatler Awards 2020 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

504

สุจิตรา โลเฮีย(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก เข้ารับรางวัล Tatler Awards 2020 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Award) จากนิตยสารแทตเลอร์ ไทยแลนด์ ในวาระครบรอบ 29 ปี ทั้งนี้ สุจิตรา โลเฮีย มีบทบาทสำคัญต่อ CSR ของไอวีแอล โดยวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังก่อตั้งมูลนิธิไอวีแอล (IVL Foundation) ในปี 2561 โดย สุจิตรา ได้กล่าวผ่านนิตยสารแทตเลอร์ ไทยแลนด์ใจความหนึ่งว่า “มูลนิธิช่วยให้เราสามารถใช้ทรัพยากรของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “สิ่งที่เราทำส่วนใหญ่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี และโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรีไซเคิลขยะ”