ส.ประกันวินาศภัยไทย ช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงจิตอาสา

602

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณัฐวลัญช์ อนุสรณ์พนา อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เสียชีวิตจากอาการลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดฝอย ขณะทำหน้าที่จิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าป้องกันหมู่บ้านและชุมชน

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางสมาคมฯ ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ซึ่งเป็นเด็กหญิงที่จิตใจดี มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชน โดยการช่วยทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าไหม้ลุกลาม สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวกับการสูญเสียในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 25,000 บาท ผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 เชียงใหม่ ในการเป็นตัวแทนส่งมอบเงินช่วยเหลือและเข้าร่วมในพิธีฌาปนกิจศพต่อไป

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นั้นส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 กระจายตัวอยู่ในอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คนในจังหวัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและให้ความสำคัญกับอาสาสมัครและจิตอาสาดับไฟป่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละปฏิบัติภารกิจที่มีอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จึงได้ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติขึ้น โดยให้ความคุ้มครองอาสาสมัครดับไฟป่าที่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน FiremanTH กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง จำนวน 100,000 บาท และการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) วันละ 200 บาท โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึง 10 พฤษภาคม 2564

โดย มีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการรับประกันภัย จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยสมาคมฯ เป็นผู้บริหารโครงการฯ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวนี้นับเป็นกรมธรรม์แรกที่ออกแบบเพื่อรองรับผู้เอาประกันภัยที่เข้าปฎิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าถึงระบบการประกันภัย