ส.สถาปนิกสยามฯ ผนึกเอ็น.ซี.ซี. จัดงานสถาปนิก’62

1308

สมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จับมือพันธมิตรใหม่ “บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด”  จัดงานสถาปนิก’62 ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” ดันสถาปนิกชุมชนและเมืองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มั่นใจได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายไทย และอาเซียนไม่ต่ำกว่า 5 แสนราย ขยายพื้นที่เพิ่ม 50% รองรับสินค้าทั่วโลก 850 แบรนด์ดังเข้าร่วม

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงการจัดงานสถาปนิก’62 ว่า งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์  1-3  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 33 ภายใต้แนวคิด “กรีน อยู่ ดี : Living Green” และเป็นงานสำคัญที่สุดในแวดวงสถาปัตยกรรม การออกแบบและธุรกิจก่อสร้าง ไม่เฉพาะในไทยเท่านั้น แต่งานนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสถาปัตยกรรมที่มุ่งให้สังคมมีความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิก อีกทั้งนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ  นิทรรศการทางด้านสถาปัตยกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี  และจัดให้มีการสัมมนาในระดับนานาชาติ  รวมทั้งการให้บริการต่างๆ แก่สมาชิก นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับให้เป็นสากล ที่สำคัญยังเป็นงานที่รวบรวมวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน และการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ในรอบปี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

งานสถาปนิก’62  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่  30  เมษายน  2562    โดยมีแนวคิดการจัดงานภายใต้ธีม “กรีน อยู่ ดี : Living Green

นายอัชชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านผลงานต่างๆ ในระดับประเทศ ที่ทางเอ็น.ซี. ซี. เคยจัดมา และพิจารณาผลลัพธ์ที่เอื้ออำนวยต่องานสถาปนิก รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานและการดูแลเรื่องข้อมูลต่างๆ ให้กับทางสมาคมฯ คาดว่าในปีนี้จะมีชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 25%

ด้าน ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานจัดงานสถาปนิก’62  กล่าวว่า ในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด การแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติ ที่เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ Smart City ที่ให้ความรู้ และกรณีศึกษาการพัฒนา Smart & Low-Energy City จากเมืองต่าง ๆ ในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเอเชีย โดยการประสานงานกับผู้บริหารเมือง นักวางแผนและผัง ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง Smart City, Green City และ Sustainable City ที่ประสบความสำเร็จ และอยู่ในกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 6 หัวข้อ ที่ล้วนแต่มีความน่าสนใจทั้งสิ้น โดยเฉพาะนิทรรศการ ภูมิปัญญาจาก 3 ภูมิภาคสู่ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในงานสถาปัตยกรรมจาก 3 ภูมิภาคเพื่อนำเสนอแนวทางสู่การประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าจะอยู่ในความสนใจของผู้ที่เข้าชมงาน นอกจากนี้แล้วยังมี ASA Forum 2019 และ ASA Seminar 2019 สัมมนาวิชาการโดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ