หลักสูตรที่หายไป?

1287
เครดิตภาพ : สถาบัน NEA

ในแวดวงคนทำธุรกิจส่งออก เคยมีหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างมากคือหลักสูตร

Smart Exporter

เป็นหลักสูตรระยะสั้น ของกรมส่งเสริมการส่งออก (ปัจจุบันคือกรมส่งสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) เรียนประมาณ 2-3 เดือน สอนกันตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นจนกระทั่งสามารถส่งออกได้

สถานที่เรียนคือสถาบันอบรมการค้าระหว่างประเทศ หรือปัจจุบันคือสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ถนนรัชดาภิเษก

สอนกันมาต่อเนื่องหลายปี มีผู้ประกอบการเรียนจบหลักสูตรไปแล้วหลายรุ่น

แต่จู่ๆหลักสูตรดังกล่าวก็หายไป

ล่าสุดนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ บอกว่า เตรียมนำหลักสูตรนี้กลับมาปัดฝุ่นใหม่

ปรับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

รวมถึงเชิญศิษย์เก่าที่จบจากโครงการนี้ไปแล้วและประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ มาเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อีกด้วย

ผู้ประกอบการรายใดสนใจก็ต้องคอยติดตามโปรแกรมอย่าให้พลาด!!!