“อควา ทัช” ร่วมงานวิ่งเทรลที่เบตง

266

บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด ได้นำสระอควา ทัช (Aqua Touch)​ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีสระว่ายน้ำกับเทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาที่เหนื่อยล้าจากการแข่งขันหรือเล่นกีฬาหนักเข้าไว้ด้วยกัน  ไปร่วมสนับสนุนการแข่งขันวิ่งเทรลในรายการ Amezean Jungle Trail 2022 ที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวในด้านกีฬาของอำเภอเบตงให้ไปสู่ระดับนานาชาติ