อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย บริการช่วยเหลือรถเสีย

73

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย พร้อมช่วยเหลือลูกค้าประกันรถทุกประเภท ทุกสถานการณ์บนท้องถนน พร้อมให้พอ ด้วย 6 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือน้ำมันหมดฉุกเฉิน เติมให้ 5 ลิตร ต่อครั้ง (2 ครั้งต่อปี) บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่หมด ยางรั่ว  บริการรถยก ลากจูง 25 กิโลเมตรแรก (1 ครั้งต่อปี) บริการช่วยเหลือกรณีรถล็อคโดยไม่ตั้งใจ นำส่งกุญแจสำรอง (1 ครั้งต่อปี)    บริการจัดหารถเช่าเพื่อใช้ทดแทน  บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง