อลิอันซ์ อยุธยา เพิ่มโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษาในยุคโควิด

816

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ต่อเนื่อง โดยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดโครงการส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน ระดมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มือสองให้แก่โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อมอบโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไทยในยุคโควิด 19 โดยอลิอันซ์ อยุธยา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนหรือร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านจุดรับบริจาคแบบ Park & Drop ณ สำนักงานใหญ่ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 หรือ  ณ ศูนย์บริการ อลิอันซ์ อยุธยา 27 แห่ง ทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13- 31 สิงหาคม 2563

            นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า  “การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกบริบทของคนไทย แม้กระทั่งในระบบการศึกษาของเยาวชน การเรียนการสอนยังต้องเปลี่ยนไป เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กๆเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การเว้นระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทุกโรงเรียนทั้งในเมืองและต่างจังหวัดต้องมีมาตรการการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จึงกลายเป็นเครื่องมือจำเป็นในการเรียนของเยาวชน หากแต่เครื่องมือเหล่านี้มักมีราคาแพง เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ กลายเป็นปัญหาการเข้าถึงการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน อลิอันซ์ อยุธยา ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงขอเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มือสอง เพื่อให้แก่โรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นหน่วยงานประสานงานและจัดสรรอุปกรณ์ถึงแต่ละโรงเรียน นอกจากนั้น เรายังได้เพิ่มความสะดวกให้กับการบริจาคครั้งนี้ ด้วยการเพิ่มจุดบริจาครูปแบบ  Park & Drop ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้บริจาค โดย จะมีเจ้าหน้าที่รับสิ่งของและออกเอกสารรับบริจาคให้ในเวลาอันรวดเร็ว ถือเป็นรูปแบบการบริจาคในยุค New Normal ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน”

            ด้าน นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวว่า ภาระกิจของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ  ให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมให้เด็กมีความสุขตามวัย ปลอดภัย และอบอุ่น จากกิจกรรมสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชน เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด เด็กเยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไปด้วย จากที่เคยได้ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนไม่ได้ เปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์แทน เด็กในพื้นที่ห่างไกล ก็ไม่มีอุปกรณ์เพื่อเข้าถึงการศึกษาในแบบใหม่ได้ จึงร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ในการจัดทำโครงการ“ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” นี้ขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนทั้งหมด 11 โรงเรียน มีนักเรียน 1,959 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักของไวรัสโควิด 19 รวมถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ห่างไกล บางโรงเรียนมีครูเพียง 1 คนสอนนักเรียนทุกชั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการศึกษาทางไกล เพื่อมอบอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้

            สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มือสอง สามารถบริจาคได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง บริษัท อะกู๊ด ไอเดีย จำกัด เลขที่ 182 ซอยพัฒนาการ 38 แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทร.099-952-2665 2. จุดรับบริจาคแบบ Park & Drop ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ วันที่ 20 สิงหาคม3.ศูนย์บริการ อลิอันซ์ อยุธยา ทั่วประเทศไทย 4. ร่วมสมทบทุนซื้อแท็บเล็ทให้น้องได้ที่  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์ 047-2-61241-7 โปรดระบุในสลิปว่า “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” เพื่อรับใบเสร็จลดหย่อนภาษีประจำปี โดยระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ (สำหรับส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์) ส่งไปที่ iamchild2004@yahoo.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 13-31 สิงหาคม 2563