อ้อดิบ..แก้ปัญหากลิ่นเท้า

1139

นศ.การอาชีพห้วยยอด  คิดค้นแผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้าจากพืชอ้อดิบ  แก้ปัญหากลิ่นเท้า สร้างยอดขายสุดว้าว

นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนา SMEs โดยถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิมให้สามารถดำรงอยู่และ             มีความก้าวหน้า  ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)    เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสำนึกที่ดีในเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคนิควิธีและวิชาชีพเฉพาะด้าน ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจอย่างมีระบบ โดยอาศัยทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาผนวกกัน ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถเขียนแผนธุรกิจและก้าวไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตเช่นธุรกิจ “Care Foot แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นของโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจัดแสดงแผนธุรกิจในวันที่ 23 ธันวาคม  2562 ที่จะจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจันจิรา  เกสรบัว นักศึกษาชั้นปวส.1 สาขาวิชาการตลาด  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   จังหวัดตรัง เล่าถึงที่มาและโอกาสทางธุรกิจ “Care Foot แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” ว่า การที่เท้ามีกลิ่น เกิดจากการหมักหมมของแบคทีเรียที่สะสมในรองเท้า ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น มักจะเกิดกับคนที่มีเหงื่อออกที่เท้ามาก นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้า ซึ่งมักพบบ่อยกับผู้ที่ชอบเดินเท้าเปล่า     ย่ำน้ำในหน้าฝน  เมื่อผิวหนังชื้นรวมกับขี้ไคลของฝ่าเท้าหรือเท้าเปียกชื้นจากเหงื่อ จะทำให้ผิวหนังยุ่ยและเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดกลิ่นเท้าได้ โรคเท้าเหม็นมักพบในประเทศเขตร้อน และพบได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่พบได้บ่อยในผู้ชาย เพราะมีเหงื่อออกที่ฝ่าเท้ามากกว่าผู้หญิง และผู้ชายมักสวมถุงเท้า รองเท้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อเท้ามีกลิ่นเหม็นมาก จะส่งผลต่อการทำลายบุคลิกภาพ มีอาการคันฝ่าเท้า จากปัญหาดังกล่าวนี้ ตนและเพื่อน ๆ ในทีมธุรกิจจึงช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า ภายใต้ชื่อแบรนด์ แคร์ฟุต (Care Foot) โดยได้ทำการศึกษางานวิจัยของกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าเกี่ยวกับพืชอ้อดิบหรือคูณ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่หาได้ทั่วไป และมีมากที่สุดในเขตภาคใต้ เจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่คนนิยมนำมาประกอบเป็นอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงส้ม พบว่า  ลำต้นของอ้อดิบ         มีสรรพคุณทางยา แก้พิษไข้ พิษร้อน ลำต้นใต้ดิน รักษาแผล กัดฝ้า กัดหนอง และลำต้นที่ตากแห้ง ช่วยในการดูดซับความชื้นได้เป็นอย่างดี ประกอบกับไม้เทพทาโร เป็นต้นไม้หอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นสกุลไม้เดียวกับต้นอบเชย พบมากที่สุดทางภาคใต้ของไทย มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ซึ่งในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้นำไม้เทพทาโรมาแกะสลักเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดตรัง และส่วนที่เหลือใช้จากการผลิตคือ เศษไม้และเศษผงไม้เทพพาโร จึงได้นำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิต“แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า”

นางสาวจันจิรา  เล่าต่อไปว่า  “Care Foot แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” ผลิตจากธรรมชาติ 100% ที่ได้จากอ้อดิบ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการซับกลิ่นและดูดความชื้นได้ดี สัมผัสนุ่มบริเวณเท้า ไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรีย ผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนอุณหภูมิสูง 200 องศาเซลเซียส และมีกลิ่นหอมจากน้ำมันเทพพาโร ซึ่งทำให้เท้าสัมผัสธรรมชาติได้อย่างลงตัว มีอายุการเก็บรักษาได้นาน 1 ปี และสะดวกต่อการใช้งาน โดย “แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” ได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เลขที่ 798/2558 ประเภทผลิตภัณฑ์พืชอัด ของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจังหวัดตรังและได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์พืชอัด เลขที่ 293-1/798 (ตง) ขายในราคาคู่ละ 29 บาท ซึ่งใช้งานได้นาน 1 สัปดาห์หลังจากเปิดใช้งาน หรือราคาแพ็คละ 99 บาท มีจำนวน 4 คู่ ซึ่งสามารถใช้งานได้นานถึง 1 เดือน ในช่วงทดสอบตลาด ได้นำไปวางขายในงาน OTOP หรืองานเทศกาล      ต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง  ผลตอบรับดีมาก เพราะเป็นสินค้าแปลกใหม่ที่ไม่มีในท้องตลาด ผลิตจากธรรมชาติ 100% ตอบโจทย์ผู้มีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้าได้ในทุกเพศทุกวัย ราคาไม่แพง รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์สะดวกต่อ      การใช้งาน ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อเฉลี่ย 100 คู่เป็นประจำทุกเดือน ในอนาคตกำลังวางแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ “แผ่นระงับกลิ่นเหงื่อบริเวณเท้า” สำหรับทหารที่ใส่รองเท้า Combat โดยจะต้องทำให้มีขนาดหนาและใหญ่ขึ้นเพื่อให้เหมาะกับสรีระเท้าของทหารซึ่งมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้า