เจอเนสส์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านกิจการเพื่อสังคมดีเด่น

1123

คุณลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์  ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณด้านกิจการเพื่อสังคมดีเด่น ประเภท SME จาก นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในงาน AMCHAM CSR Excellence Recognition Awards Thanksgiving Dinner 2018 โดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย (AMCHAM) ในโอกาสที่เจอเนสส์ได้ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมตอบแทนสังคม เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตามโครงการเจอเนสส์ คิดส์ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ