เปิดแล้ว..หลักสูตรอีคอมเมิร์ซ

1361

ม.หอการค้าไทยร่วมลงนามความร่วมมืออาลีบาบาดอทคอม ก่อตั้งหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ สร้างศักยภาพนักศึกษา ผู้ประกอบการ SMEsสู่ยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่

จากความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ลงนามความร่วมมือกับ Alibaba.com 2 ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  เพื่อจับมือเป็นศูนย์อบรมอย่างเป็นทางการแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีคณาจารย์มากกว่า 20 คนได้รับการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Alibaba.com อย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญของ Alibaba สำนักงานใหญ่จนสอบผ่านเป็น Certified Trainers เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำการอบรมให้ผู้ประกอบการและนักศึกษามาแล้วกว่า 1,000 คน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้าไทยและอาลีบาบาดอทคอมได้บันทึกลงนามความร่วมมือ ในฐานะเป็นหนึ่งใน founding member ของ Alibaba Global Education Network group ร่วมกันสร้างหลักสูตรอีคอมเมิร์ซพัฒนานักศึกษา SMEs ผู้ประกอบการและอาจารย์ ให้มีความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบ สร้างเครือข่ายจะช่วยเพิ่มการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และ SMEs เพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่รูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการนี้โรงเรียนธุรกิจอาลีบาบาได้รวบรวมสถาบันการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายซึ่งจะพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงสร้างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนและครูฝึกอบรมเพื่อช่วยให้สถาบันการศึกษาของตนมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ในขณะที่เครือข่ายเริ่มต้นจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการGET แล้ว นอกจากนี้ยังมีแผนงานต่าง ๆ จะช่วยให้สมาชิกในอาเซียนและประเทศอื่น ๆ สามารถเข้ามามีบทบาทต่อไปได้ในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “ภาพรวมธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย มีแนวโน้มการใช้ ออนไลน์ เป็นเครื่องมือการตลาดมากขึ้นเป็นลำดับทั้ง ที่ลักษณะเป็น B2B และ B2C โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส่งคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจังที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ผ่านการสอบกับทางอาลีบาบาให้ผ่านจนได้เป็น Alibaba Certified Trainer และคณาจารย์กลุ่มนี้จะเป็นเทรนเนอร์ให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการและSMEs ที่สนใจทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการเหล่านี้มากว่า 10 รุ่น และมีการจัดอบรมทุกเดือน ปัจจุบันมีจำนวนผู้อบรมกว่า 500 คน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และSMEs สามารถเจาะตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงผู้บริโภคของประเทศจีนและทั่วโลกได้อย่างดี ที่สำคัญการร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ในฐานะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งของ Alibaba Global Education Network group ร่วมกันสร้างหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ พัฒนานักศึกษา SMEs และ อาจารย์ ให้มีความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมพันธกิจของหอการค้าไทย เพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอกการธุรกิจไทยโดยจัดทำโครงการสำคัญหลายด้าน การสร้างผู้ประกอบการ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Innovation Driven Entrepreneurship: IDE ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอ็มไอทีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา”

ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “Dream Trip to Alibaba” วันที่ 8-11 ตุลาคม 2561 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน สำนักงานใหญ่อาลีบาบา แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับ Alibaba Chinese Gold Members,ให้คำปรึกษา1ต่อ1 ในการนำสินค้าเข้าขายในอาลีบาบา,เทคนิคการเปิดร้านออนไลน์ให้มีรายได้เป็นล้านต่อปีและเรียนรู้การบริหารงาน วัฒนธรรมอาลีบาบาดอทคอม  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์อีทัช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.etouch.co.th และ 063-446-6099 คุณแนน