เฟสป้า ชี้ระบบพิมพ์ดิจิทัลเติบโตและเป็นที่ต้องการทั่วโลก

1242

สมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป หรือ เฟสป้า และสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Transfer Printing Technology นวัตกรรมใหม่แห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการพิมพ์ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ

นายแอนเดอร์ส นิลสัน เอกอัครราชทูตเอเชีย เฟสป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีการพิมพ์ที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก คือ การพิมพ์ระบบดิจิทัล เนื่องจากคุณภาพการพิมพ์ที่คมชัด ประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องพิมพ์จำนวนมาก สามารถปรับรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ผลการวิจัยล่าสุดของเฟสป้า ในปี 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,400 องค์กรทั่วโลก อาทิ ยุโรป ยูเรเซีย เม็กซิโก บราซิล แอฟริกาใต้ และประเทศไทย พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการทั่วโลก ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ย 44 ปี เพียงร้อยละ 6 เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-24 ปี สำหรับประเทศไทยผู้ประกอบการอายุเฉลี่ย 36 ปี และผู้ประกอบการทั่วโลกมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 6.21 ล้านเหรียญยูโร (236 ล้านบาท) ส่วนประเทศไทย ผู้ประกอบการมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 5.6 ล้านเหรียญยูโร (212 ล้านบาท)

การศึกษาดังกล่าวพบ 6 เทรนด์อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก ได้แก่ 1. ตลาดการพิมพ์ดิจิทัลเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการพิมพ์ดิจิทัลสร้างรายได้หลักให้แก่องค์กรสูงถึงร้อยละ 44 ของรายได้ทั้งหมด และคาดว่าจะเติบโตสูงถึงร้อยละ 53 ในปี 2020  2. ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการผลิตระดับบุคคล หรือ ผลิตจำนวนมากเพื่อแต่ละคนเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความต้องการอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ร้อยละ 72 ต้องการระบบที่ประมวลผลเร็วขึ้น ร้อยละ 61 ระยะเวลาการผลิตที่น้อยลงด้วยต้นทุนที่ต่ำ และ ร้อยละ 59 คาดหวังว่าการจัดส่งผลผลิตจะทันต่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้น

  1. นวัตกรรมการพิมพ์แบบครบวงจร การพิมพ์ป้ายแบนเนอร์หรือบิลบอร์ดเติบโตเป็นอย่างดี แต่ผู้บริการเริ่มให้บริการด้านอื่น นอกจากการพิมพ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้บริการหุ้มลงวัสดุต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเพิ่มด้วย รวมทั้งการเติบโตในธุรกิจการพิมพ์วอลเปเปอร์หรืออุปกรณ์ตกแต่งภายใน เป็นอีกหนึ่งสาขาการพิมพ์ที่ช่วยผลักดันด้านรายได้ให้กับธุรกิจ 4. การลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า ร้อยละ 54 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมลงทุนพัฒนาระบบการพิมพ์ดิจิทัล เช่นเดียวกับ ร้อยละ 53 ต้องการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต และให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์และแสวงหาตลาดการค้าใหม่ ๆ
  2. การพิมพ์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม กำลังเข้าไปมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น พบว่าร้อยละ 56 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกำลังนำระบบการพิมพ์ดิจิทัลเข้าไปพัฒนาใช้ในการผลิต ร้อยละ 19 มีแผนจะนำระบบการพิมพ์ดิจิทัลเข้าไปใช้ภายในปี 2020 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดเวลาในการผลิตสู่ตลาด สามารถออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ สร้างต้นแบบงานได้ง่าย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้น้ำและพลังงานน้อยลง สำหรับเครื่องพิมพ์เครื่องนุ่งห่มนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจได้สูงถึงร้อยละ 12 ภายในปี 2020 และ 6. กระแสการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม กลายเป็นหนึ่งในความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยกลุ่มผู้ประกอบการร้อยละ 32 ให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานและอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 72 ลงทุนพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนด้วยการรักษาระดับราคาให้คงที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าและให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

ทั้งนี้ เฟสป้า ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วโลกให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นางซาร่า ฟาเรลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวถึงการลงทุนไปทั่วโลก พัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาเซียน เป็นเงินกว่า 1 ล้านเหรียญยูโร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ จึงจัดมอบรางวัล FESPA AWARD ให้แก่องค์กรที่มีความสามารถและจัดการธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม โดยผู้ประกอบการที่สนใจส่งผลงานสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.fespa.com

นอกจากนี้ การจัดแสดงสินค้าและสาธิตธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้า หรือ Print Make Wear Asia เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักภายในงาน Asia Print Expo 2019 by FESPA ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์  2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้า เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบ จนถึงเสร็จสิ้นเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับแฟชั่น

นาง รอซ กัวโนรี ผู้อำนวยการ เฟสป้า กล่าวว่า งาน Asia Print Expo by FESPA ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ต้องการนำผู้ประกอบการธุรกิจเดินทางสู่โลกการพิมพ์แห่งอนาคต เปิดโลกทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์สร้างรายได้ในยุคดิจิทัล โดยเฟสป้าจะนำความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจทั่วโลกมาแบ่งปันให้ผู้สนใจรับทราบถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม การพัฒนาตลาดและสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจการพิมพ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Asia Print Expo 2019 by FESPA ได้ที่ www.asiaprintexpo.com และสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้รหัส ASAM902