เมืองไทยประกันชีวิต จัดโครงการ ส่งความสุขและรอยยิ้มสู่ชุมชน

1095

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 68 ปี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง มั่นคงและตั้งอยู่บนหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับพันธกิจในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนารวมถึงสิ่งแวดล้อม และอีกหัวใจสำคัญคือการให้ความรู้ด้านการเงิน ภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง” โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำจุดยืนนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต

ล่าสุด บริษัทฯ ได้นำทีมผู้บริหารและสื่อมวลชน ลงพื้นที่บ้านนาโหนด ต.กำแพงเซา อ.เมือง และบ้านในถุ้ง    ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ “ส่งความสุข และรอยยิ้มสู่ชุมชน#happysharing” เพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมอาคาร สถานที่ต่างๆ ของพื้นที่บ้านนาโหนดและบ้านในถุ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติพายุปาบึก เมื่อช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ชุมชนอย่างมาก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจากหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ชาวบ้านทั้งสองพื้นที่ และพนักงานเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกันปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาโหนด ปรับปรุงศูนย์ การเรียนห้องเรียนนอกเวลาสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสบ้านครูเขียว ปรับปรุงป้ายจราจรบอกทาง ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ในด้านการใช้ชีวิตประจำวันจากฝ่ายดังกล่าว เช่น สามารถสูบน้ำมาใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภคและบริโภค

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนเพิ่มเติม อาทิ การตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชน จากโรงพยาบาลนครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลพันธมิตรของบริษัท การจัดกิจกรรมให้ความรู้เสริมรายได้แก่ชุมชน เรื่องการเพาะเห็ด จากศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร – บ่อแร่ จ.ภูเก็ต