เมืองไทยประกันชีวิต จับมือจุฬาฯเปิดศูนย์การเรียนรู้The Stadium by MTL

716

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ภายใต้ชื่อ “The Stadium by MTL” (เดอะ สเตเดียม บาย เอ็มทีแอล) ซึ่งจะถูกจัดสร้างขึ้นภายในพื้นที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งคอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงชีวิตมหาวิทยาลัยเข้ากับชีวิตการทำงานจริง และเป็นพื้นที่ให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยในพิธีดังกล่าวมีนายมารุต ชุ่มขุนทด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร & ผู้ก่อตั้งร้านกาแฟ Class Café ในฐานะพันธมิตรหลักในการบริหารจัดการพื้นที่เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้  “The Stadium by MTL”  ถือเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิต และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้นิสิตทุกคณะได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และเติมเต็มการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีสีสันมากขึ้น นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะการสร้างสังคมของคนที่สนใจเรื่องของการวิ่งและการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างกรอบแนวคิด (Mindset) ที่ดีและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตในโลกการทำงาน อาทิ การบริหารจัดการสุขภาพทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารสุขภาพใจ ตลอดจนการค้นหาเส้นทางอาชีพใหม่ ๆ โดยมีบุคคลต้นแบบ และรุ่นพี่ศิษย์เก่าเป็นแรงบันดาลใจอีกด้วย โดยคาดว่า “The Stadium by MTL”  จะสามารถเปิดให้การเรียนรู้ได้ในช่วงต้นปี 2563