เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้า “Digital Face to Face”

687

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายประกัน “Digital Face to Face” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีความสนใจในการทำประกันภัย ผ่านช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Face to Face ด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยข้อความ เสียง และ/หรือภาพ ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ทำประกันภัยผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความสำเร็จ บริษัทฯ ได้ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เอาประกันที่ทำประกันภัยผ่านช่องทาง “Digital Face to Face” รายแรก คือ คุณธนาธินาถ นุตสาระ และรายที่ 100 คุณทองใบ ยินดี เพื่อเป็นการขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เมืองไทยประกันชีวิตได้ดูแลและมอบความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพแก่ลูกค้า

“การขายประกัน Digital Face to Face ถือเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพิสูจน์แล้วจากการตอบรับที่ดีของลูกค้า และด้วยขั้นตอนของการซื้อประกันทำได้สะดวกปลอดภัย ไม่ยุ่งยาก โดยสามารถทำได้ผ่านทาง  Phone Call, Video Call,  Line Call,  Line หรือทาง E-mail โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ โทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันการซื้ออีกครั้ง ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน การนำเสนอความคุ้มครอง  การยืนยันทำประกันภัย  การส่งเอกสารเพื่อทำประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัย  และการรับความคุ้มครองผ่านทาง SMS และ E-mail และยังช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 ด้วย  ทำให้เชื่อว่าการขายประกันนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน” นายสาระ กล่าว

นอกจากการพัฒนาช่องทางการขายแล้ว เมืองไทยประกันชีวิตยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตที่มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบการเงิน ที่สามารถออกแบบ ให้คำปรึกษา และวางแผนการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือสมัยใหม่ และบริการที่สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกยุคทุกสมัยอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทน นายหน้า และช่องทางธนาคาร ของเมืองไทยประกันชีวิต หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง