เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ปลื้มลูกค้าโหวตคะแนนยอดเยี่ยม

736

ผลสำรวจของฟอร์เรสเตอร์  คอนซัลติ้ง เผยว่า เอฟดับบลิวดีได้คะแนนโหวตยอดเยี่ยมจากลูกค้าในปี 2019 ด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตไทย ซึ่งพิจารณาจากการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน สะดวก ง่าย รวมทั้งมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย ประการสำคัญคือรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าแล้วช่วยติดตามแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

นางสาวพิมพาภรณ์ อาภาศิริผล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารกลยุทธ์ลูกค้าและดิจิตอล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาอย่างถูกทางและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าจนได้รับคะแนนโหวตยอดเยี่ยม ทั้งนี้บริษัทจะยังพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นอีกต่อไป เพื่อที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อการประกันชีวิต

 “สิ่งสำคัญที่ลูกค้ามอบคะแนนยอดเยี่ยมให้แก่บริษัทฯคือ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นบริษัทที่รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าในทุกจุดบริการ (Voice of Customer platform) แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น และทุกจุดบริการนี้ลูกค้าสามารถเลือกให้บริษัทติดต่อกลับเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ที่ดี ( Customer Experience) ด้วยตนเองผ่านผลสำรวจ การสัมภาษณ์ และกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ลูกค้าของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ได้ให้คะแนนโหวตยอดเยี่ยมในด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การที่บริษัทให้ข้อมูลครบถ้วน ง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  สำหรับในด้านบริการ ได้แก่ มีช่องทางการยื่นเคลมที่หลากหลาย รวมทั้งมีบริการ e-Claim ยื่นเคลมผ่าน LINE แอปพลิเคชัน สะดวก  รวดเร็ว ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ได้รับเงินชดเชยไว นอกจากนี้ลูกค้าของบริษัทยังสามารถติดต่อพนักงาน ศูนย์บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอกเมนูใดๆ และพนักงานสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้จบภายในสายเดียวเป็นส่วนใหญ่อีกด้วย

จากความทุ่มเทของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต ส่งผลให้ในวันนี้ลูกค้าของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ได้โหวตให้บริษัทได้รับคะแนนยอดเยี่ยมด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต จากผลการสำรวจของบริษัท ฟอร์เรสเตอร์ คอนซัลติ้ง  บริษัทวิจัยระดับโลกที่มีชื่อเสียงอย่างมาก