เอฟดับบลิวดี เพิ่มคุ้มครองฟรี ลูกค้าประกันออนไลน์ Easy E-Cancer

871

นายปรีชา  รุธิรพงษ์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด  บริษัท  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางบริษัทฯได้มีการเปิดตัวแบบประกันออนไลน์ Easy E-CANCER คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ  เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นชนิดใดและระยะใด บริษัทจะจ่ายให้ทันที 500,000  บาท (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่ชนิดเมลาโนมา จะได้รับเงิน 50,000 บาท และความคุ้มครองยังครอบคลุมต่อ) เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท และจ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะสัญญา 5 ปี  แม้อายุจะเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่ยังได้รับความคุ้มครองเท่าเดิม  รับประกันตั้งแต่อายุ 20-60  ปี นอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่เกิน 25,000 บาท

ล่าสุดเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทางบริษัทฯเข้าใจถึงความกังวลของลูกค้าทุกท่านจากสถานการณ์ จึงประกาศเพิ่มความคุ้มครอง COVID-19 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ Easy E-CANCER โดยรับผลประโยชน์เพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน COVID-19 ตามรายละเอียดคือ รับค่าชดเชยรายวัน 2,000 บาท/วัน ตามจำนวนวันที่พักรักษาในห้อง ICU สูงสุดไม่เกิน 14 วัน เริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Easy E-CANCER สำหรับกรมธรรม์ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน  สำหรับผู้เอาประกันที่ซื้อก่อนวันที่ 20 เมษายน 2563 จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมเช่นกัน (โดยเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่ 20 เมษายน- 20 กรกฎาคม 2563)  ทั้งนี้มีข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มาก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Easy E-CANCER”

สำหรับแบบประกัน Easy E-CANCER   ซึ่งเป็นประกันมะเร็งออนไลน์  พร้อมรับความคุ้มครอง COVID-19 พร้อมกันในคลิกเดียว โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ ifwd.fwd.co.th ที่ให้ข้อมูลลูกค้าได้ครบถ้วน ลูกค้าคลิ้กคำนวณเบี้ยประกัน กรอกข้อมูลสมัครประกันทางออนไลน์ และได้ความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงิน โดยตั้งแต่เริ่มกรอกสมัครจนจบขั้นตอนใช้เวลาเพียง 5 นาที  แพล็ตฟอร์มนี้รองรับการใช้งานทุกระบบทั้ง iOS และแอนดรอยด์ (Android)  มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล(ISO/IEC 27001:2013)