เอไอเอ ประเทศไทย ต่อยอดสร้างตัวแทนคุณภาพผ่านโปรแกรมระยะสั้น

834

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายคนสูญเสียรายได้และขาดความมั่นคงทางอาชีพ ซึ่งเป็นผลกระทบจากข้อจำกัดต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้  จึงได้เปิดตัวโปรแกรม AIA Life Advisor (AIA LA) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มุ่งสร้างตัวแทนคุณภาพรุ่นใหม่ ที่สามารถเป็นได้ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม โดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำ โดยโปรแกรมดังกล่าวมีระยะสั้นเพียง 2 เดือนเท่านั้น และยังสามารถได้รับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท* เพียงแค่เข้าอบรม ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานและทำการขาย ในช่วง 2 เดือนของโปรแกรม นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา อำนวยความสะดวกให้แก่ว่าที่ตัวแทน

เอไอเอ ประเทศไทย ทั้งนี้ โปรแกรม AIA Life Advisor เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ คนที่ไม่มีงานประจำ คนที่กำลังหางาน หรือต้องการหารายได้เสริม โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 45 ปี และยังไม่เคยออกรหัสกับ AIA มาก่อน มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือวุฒิม.6 พร้อมมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยตัวแทนใหม่ให้ทำงานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างกำลังพลเพื่อการเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืนในครึ่งปีหลังและในอนาคต

            “เราให้ความสำคัญและลงทุนอย่างมากกับการพัฒนาและสร้างตัวแทนประกันชีวิตที่ได้คุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการด้านประกันชีวิตและการเงินได้อย่างแท้จริงและเป็นมืออาชีพ ช่วยให้ลูกค้าของเอไอเอทั่วประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งโปรแกรม AIA Life Advisor นั้น นอกจากจะเป็นตัวเลือกในการเพิ่มช่องทางหารายได้ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงประกันชีวิตได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนไทยสามารถมีสุขภาพและชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้ ดั่งคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’”