เอ็ม เอส ไอ จี เปิดตัว ประกันภัยโรคสุดฮิต

743

นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์ ผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกัน บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดประกันภัยสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากคนไทยเริ่มใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลที่ปรับสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการตัวช่วยเพื่อบริหารความเสี่ยง และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งประกันภัยสุขภาพถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงครึ่งปีหลัง เอ็ม เอส ไอ จี จึงรุกตลาดประกันสุขภาพ เพื่อขยายฐานลูกค้า กับประกันโรคสุดฮิต ถ้าเจ็บป่วย รายได้ยังมี ค่ารักษายังได้

            สำหรับตลาดประกันภัยสุขภาพในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างดี จึงทำให้เป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาสินค้าใหม่ ประกันภัยโรคสุดฮิตที่มี 2 แผนความคุ้มครองให้เลือก คือ แผนฮอตฮิต แผนที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD) จากโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออกสูงสุด 50,000 บาท ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่ายนอก (OPD) สูงสุด 1,000 บาท (คุ้มครองสูงสุด 3 ครั้งต่อปี) พร้อมทั้งรับเงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุด 30 วัน โดยแผนนี้เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 419 บาท”และ แผนฮิตไม่เลิก มีจุดเด่นให้ความคุ้มครองเลือกได้ 3,4 หรือ 8 โรคฮิตที่มากับฤดูกาล หรือโรคที่มักเจ็บป่วยบ่อย ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน โรคมือเท้าปากเปื่อย ไข้สุกใส โรคฉี่หนู และโรคไทฟอยด์หรือไข้รากสากน้อย พร้อมมีค่าชดเชยรายได้สูงสุด 30 วันจากการรักษาเมื่อเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงให้ความคุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต 50,000 บาท

            นายสุรชัย กล่าวว่า ประกันภัยโรคสุดฮิต มีจุดเด่นที่เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงหลักร้อย และทุกวัยสามารถซื้อได้ในราคาเดียว ซึ่งทั้ง 2 แผนมีความคุ้มครองที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน ตามความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยรายได้ หรือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยเบี้ยฯ เริ่มต้นที่ 299 บาท โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ผู้สนใจสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่ www.msig-thai.com  หรือติดต่อตัวแทนนายหน้าเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยทั่วประเทศ