โล้สำเภากับจินดามณี…ละครจบคนดูยังไม่จบ

1799

ภายหลังจากที่ละคร “บุพเพสันนิวาส” ออกอากาศตอนแรกไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ได้ทำลายสถิติมีผู้รับชมสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร ด้วยเรตติ้ง 5.882 และจากกระแสความแรงต่อเนื่องทำให้ตอนอวสานละครเรื่องนี้ทั่วประเทศไทยได้เรตติ้งถึง 18.6 แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร 23.4 เฉลี่ยทั้ง 15 ตอน ได้ 13.246 ซึ่งถือได้ว่าสร้างสถิติเรตติ้งละครไทยสูงที่สุดในยุคทีวีดิจิตอล

โดยฉากสำคัญหลายๆฉากของละครบุพเพสันนิวาสได้กล่าวถึงหนังสือจินดามณี ด้วยเหตุนี้คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Vespada Academy จึงได้จัดบรรยาย

เรื่อง “โล้สำเภากับจินดามณี” มีการบรรยายหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ ”อ่าน” จินดามณี และบทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทย  วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น.  ณ ห้อง IDE Learning Space อาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ผศ. ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สามารถเข้าร่วมรับฟังบรรยายรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานจำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนที่ลิงค์ได้ทันที  https://goo.gl/forms/K1cOFRYeKiZLU3163