ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Stevie Awards 2019

825

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล International Business Awards 2019 หรือ Stevie Awards 2019 จัดโดยสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุด  Grand Stevie Award Winners พร้อมรางวัล People’s Choice Stevie Awards 2019 ในหมวด Insurance และรางวัลด้านอื่นๆ ในระดับ Gold / Silvers / Bronze  รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ณ ประเทศออสเตรีย