ไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ Care the Whale

814

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “ Care the Whale : Climate Action Collaboration@Ratchada District ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมย่านรัชดาภิเษก ภายใต้แนวคิด “ ขยะล่องหน ” ณ อาคารเอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก