ไทยสมุทรประกันชีวิต จัดตั้ง “ตู้โอชิปันสุข”

882

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จัดตั้ง “ตู้โอชิปันสุข” ร่วมแบ่งปันความรัก ส่งต่อความสุขให้กับคนไทยในยามวิกฤต ณ บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเป็นสื่อกลางเชิญชวนพนักงานและเพื่อน ๆ ภายในอาคารเดียวกันร่วมแบ่งปันให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 สามารถมาหยิบของบริจาคเพื่อใช้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ OCEAN LIFE ไทยสมุทรขอให้ทุกท่านเข้มแข็งอดทน เราจะเดินเคียงข้างและช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน