ไทยสมุทรฯจัดมหกรรมการแข่งขันเพื่อสุขภาพ

711

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เดินหน้าสร้างสุขภาพดีจากภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด OCEAN LIFE LOVE YOUR HEALTH โดยนำทีมผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนจากทั่วประเทศ จัดมหกรรมการแข่งขันเพื่อสุขภาพ OCEANLYMPIC HEALTHY GAME 2020 โดยชวนให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยหวังให้ทุกคนในองค์กรมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทรเป็นองค์กรสุขภาพดีที่เริ่มจากภายในส่งต่อไปถึงภายนอก เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี พร้อมมีพลังไปทำในสิ่งที่รักต่อไป